Misjonarz

   

Trzy cnoty Boskie

 

 
 

 

 

 

Jest taka wiara, która nie pyta dlaczego

I jest ciągłe pytanie, czy uwierzyć w Niego

Jest taka wiara, bez słońca zachodów

I jest ciągłe szukanie na Boga dowodów

 

Jest taka nadzieja na pomyślne jutro

I jest bezsens kiedy w duszy smutno

Jest taka nadzieja, co przetrwać pomaga

I jest ciemność kiedy grzech zapada

 

Jest taka miłość co z cnót  jest największa

I jest tylko uczucie, które Ją pomniejsza

Jest taka miłość która trawa do końca

I fałszywa skończona o zachodzie słońca 

Strona Główna | Modlitwy

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 23-10-06